0877100866

Bắp Bò

Bắp Bò

245,000

Bò file

Bò File

312,000

Bò tái mềm

Bò tái mềm

260,000

Gân Bò

Gân Bò

180,000

Gàu Bò

Gàu Bò

210,000

Thit Bò các loại

Thịt Bò vụn

153,000

Thit Bò các loại

Thịt Bò xay ĐB

180,000

Thit Bò các loại

Thịt bò xay thường

168,000

Thit Bò các loại

Thịt Cổ Bò

223,000

Thit Bò các loại

Thịt đùi Bò bít tết

270,000

Thit Bò các loại

Thịt nạc đùi Bò

250,000

Thit Bò các loại

Thịt nạc đùi Bò xay

265,000