0877100866

KẸO TRÁI CÂY MIX NHIỀU VỊ 450 GRAM

85,000

🍭🍎🍇🍭 𝐊Ẹ𝐎 𝐓𝐑Á𝐈 𝐂Â𝐘 𝐌𝐈𝐗 🍬🍓🥭🍭

HŨ PET 450GRAM: 

🍬 Viên kẹo dai dai và có nhiều hương vị trái cây: sữa, dâu, cam, xoài, kiwi, táo, bạc hà, coca…

👍 Có đóng HSD trên mỗi hũ